tổng hợp được cắt ngắn của thanh dữ liệu gs1 máy phát mã vạch

thí dụ :

thông thoáng

Cài đặt Tiện ích mở rộng Chrome của Trình tạo QrCode?